LIFE COACH

Att medvetenhetsgöra klienten att se i olika perspektiv i sitt lärande är viktigast i mitt sett att jobba. Istället för att döma i ett misslyckande. Med att växa, stärka individen i 60 minuter och nå det som är viktigt kommer individen utvecklas. Pris: 700:-

Idag kommer klienter i alla dess åldrar med olika behov. Tex.

  • Idrotts utövare - som vill utveckla sina kapaciteter, förmågor för att kunna förbättra sina prestationer. 

  • Människor med psykisk Ohälsa - där många lever i sina rädslor, oror och ångest som bromsar deras liv.

  • Missbrukare - att lära sig ha kontroll utan att släppa kontrollen genom sitt missbruk.

  • Ungdomar - som behöver lära sig stå upp för sig själva och sina handlingar i deras utveckling, in i vuxenlivet.

Referens:
Anna Björk Huvudutbildare, ICF certifierad leadercoach Viktoria Svenberg har jobbat som coach vid olika uppdrag under många år på Strandska Utvecklingshuset AB. Viktorias absolut starkaste sidor är: Empatis, Ansvarsfull, Drivande. Viktoria ser människan utifrån deras unika potential och utvecklar förmågor i ett fint samspel med dem. Viktoria har en stor förmåga att se en individs särskilda utmaningar och kan bygga tillitsfulla relationer.

Referens
Alexander Wennstam Golf tourspelare
Med simpla, men kniviga frågor får jag tänka efter och själv hitta tydliga bilder av mina situationer, hur jag kan göra en förändring till framgång. Både mentalt och fysiskt


Referens
Anders Projektledare O.A. Tobiason 
Min arbetssituation var ohållbar. Min mentor har hjälpt mig att ändra mitt tankesätt, att få ut min fulla kapacitet under arbetsdagen. Mina olika metoder hjälper jag mig att prioritera rätt och delegera.


Hampus Projektledare O.A Tobiason
Utbildningen har lärt mig att kliva på och av min plattform för att jag ej skall tappa fokus. Idag behåller jag mitt lugn och tar ej med mig jobbet hem
.


Referens:
Fair Play Värmlands handbollsförbund.
Ledarpriset går till Viktoria Svenberg som visar från första matchen att hon är en engagerad ledare som ger mycket beröm till alla spelare. Hon visar en positiv anda i sitt ledarskap som smittar av sig på hela laget. Detta innebär att alla spelare är delaktiga i spelet och visar respekt mot varandra, domare och motståndare på ett fördömligt sätt.