VIKTOIRA SVENBERG
DU FÖDS SOM EN STJRÄNA

Viktoria är en lyssnade och coachande inspiratör till att få människan framåt i livet. Se deras stjärna som vi alla föds med. Människans potential, där våra krafter, styrkor, mod, vilja m m bor. 


Med  att jobba med vårt personliga livshjul hittar vi vår balans med våran Ekonomi - Karriär - Omgivning - Fritid - Kärlek - Personlig utveckling - Hälsa - Vänner och familj. 

Här nedan är några exempel på vad som skulle kunna komma upp under ett coachning samtal med en klient.

-Människor med psykisk ohälsa, där många lever i sina rädslor, oror, självmordsbenägen, ensamhet, och ångest som bromsar deras liv.

-Missbrukare, att lära sig ha kontroll utan att släppa kontrollen genom sitt missbruk.

-Övergrepp, incest, nät pedofil, här är unga personer som berättar om deras situation7 händelser i dåtid och i nutid.

-Ungdomar som behöver lära sig stå upp för sig själv och sina handlingar i deras utveckling, in i vuxenlivet.

-Stöttning och hjälp att hantera olika situationer. Ge feedback i en situation eller händelse.

-Få ledarnas medarbeta att växa, våga utvecklas och bli mer självständiga. Team bildning.Coaching samtal 800:- ca 50 minuter eller tre tillfällen 1800:-

Besöksadress:
Kavaljergatan 20 
Hisings Backa Göteborg

I ett coaching samtal kommer vi jobba med ditt mål av den tid vi har samt att frigöra, väcka, stärka dina styrkor och förmågor. Ibland behöver även vissa beteendemönster avslöjas för att förändring skall ske. Vi kommer jobba fram konkreta handlingar för att förändring skall ske eller medvethetsgöra vad som påverkar dig i dina val, som inte alltid kanske är din egentliga val. Du väljer själv vad du vill samtala om. Du sitter med dina svar. Tillsammans jobbar vi fram till ett resultat.